|Zespół Biegłych Rewidentów BILANS Sp. z o.o. w Przemyślu |

Badanie metodą pełną:

  • koszty ogólne zarządu,
  • koszty sprzedaży,
  • pozostałe koszty i przychody operacyjne,
  • koszty i przychody finansowe,
  • zyski i straty nadzwyczajne,
  • rezerwy i odpisy aktualizujące,
  • umowy pośrednictwa,
  • pozostałe pozycje bilansu przekraczające ustalony poziom istotności.