|Zespół Biegłych Rewidentów BILANS Sp. z o.o. w Przemyślu |

Przedmiotem działalności spółki jest:

  • wykonywanie czynności rewizji finansowej,
  • ekspertyzy lub opinie ekonomiczno-finansowe,
  • doradztwo podatkowe,
  • usługi szkoleniowe w zakresie podatków, rachunkowości i finansów,
  • prowadzenie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego,
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
  • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Ze względu na specyfikę naszej działalności oraz charakter występujących ryzyk, spółka jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.