|Zespół Biegłych Rewidentów BILANS Sp. z o.o. w Przemyślu |

Wzrastająca liczba badanych podmiotów wiąże się z pozytywną oceną naszej działalności, a powtarzające się w około 80% podmiotach badania w czasie całej działalności spółki świadczą o zaufaniu zleceniodawców do naszej pracy.
Spółkę zatrudnia dziewięciu biegłych rewidentów, których kwalifikacje, wiedza i doświadczenie są gwarancją wysokiej jakości wykonywanej pracy.
Doświadczenie zawodowe oraz długoletnia praktyka biegłych rewidentów pozwala na badanie sprawozdań finansowych jednostek o różnej specyfice jak:

 • Zakłady Opieki Zdrowotnej,
 • Jednostki finansów publicznych,
 • Spółki Prawa Handlowego,
 • Nadleśnictwa Państwowe,
 • Spółdzielnie z uwzględnieniem Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • Pozostałe

W okresie działalności spółka wykonała około 1500 badań sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych różnej wielkości i formy prawnej, między innymi:
Spółki Prawa Handlowego:

 • PGKiM Jarosław Sp. z o.o.,
 • PGK Sp. z o.o. w Przemyślu,
 • ZGK Skołoszów,
 • Firma ,,Ingot” Sp. z o.o. w Przemyślu,
 • Firma ,,Ingot” Sp. z o.o. w Przemyślu,
 • Gospodarstwo Rybackie w Starzawie,
 • Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane ,,BUDEXIM” S.A. Jarosław,
 • ,,Dokumenta” S.A. w Warszawie,
 • Kazar Footwear Sp. z o.o. w Przemyślu,
 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ,,FADOM” S.A. w Przemyślu,
 • Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Jarosław,
 • ,,FIBRIS” S.A. w Przemyślu
  i inne.

Zakłady Opieki Zdrowotnej w latach 2007-2011:

 • Wojewódzki Szpital w Przemyślu,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnobrzegu,
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łańcucie,
 • Samodzielny Pybliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,
 • Uzdrowisko ,,Horyniec” w Horyńcu
  i inne.

Pozostałe:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Jarosław i Tarnobrzeg,
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu,
 • Nadleśnictwa Państwowe,
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe w Przemyślu i Lubaczowie,
 • Arboretum w Bolestraszycach,
 • Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
 • Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
  i inne.