|Zespół Biegłych Rewidentów BILANS Sp. z o.o. w Przemyślu |

O spółce

28 marca 2013

Zespół Biegłych Rewidentów ,,BILANS” Sp. z o.o. w Przemyślu rozpoczął działalność w 1992 r. Został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.12.2002 r. i wpisany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 931.

Numer NIP: 795-10-06-187

REGON: 650094963

KRS: 0000141782

Kapitał zakładowy: 50 400 PLN – opłacony

Komentowanie wyłączone.