|Zespół Biegłych Rewidentów BILANS Sp. z o.o. w Przemyślu |

Zespół Biegłych Rewidentów ,,BILANS” Sp. z o.o. w Przemyślu rozpoczął działalność w 1992 r. Został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.12.2002 r. i wpisany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 931.

Numer NIP: 795-10-06-187

REGON: 650094963

KRS: 0000141782

Kapitał zakładowy: 50 400 PLN – opłacony

31 stycznia 2015

Korekta sprawozdania za 2012 rok – dotyczy pkt. 9.

Przychody ze sprzedaży ogółem: 554.133,00 PLN, w tym:
a) badanie sprawozdań finansowych – 517.639,00 PLN,
b) inne usługi poświadczające – 36.494,00 PLN


30 marca 2014

Sprawozdanie przejrzystości działania.doc

 


28 marca 2013

Sprawozdanie przejrzystości działania.doc